Услуги

Нашата компания ви предлага услуги в различни области. Те включват биологични храни, текстил, произведен по екологичен и устойчив начин, както и добри селскостопански практики и стандарти за устойчивост в хранителния сектор. Освен това предлагаме и стандарти за климата и околната среда. За производителите и доставчиците на услуги от всякакъв вид предлагаме параметри за устойчиви бизнес практики, гарантирани от нашия "ClaimCheck by CERES".


Изберете вашия район и ще получите информация за съответните услуги.


Стъпка по стъпка към сертификата

1

Регистрирате интереса си към
Изберете област и попълнете формуляра
2

Свързваме се с вас своевременно
по телефона или по пощата
3

Регистрирате се при нас
Подпишете и изпратете формуляра за регистрация
4

Ние ви контролираме на място,
да сертифицирате продуктите си и да издадете сертификат.