Naturland

Naturland

Освен в производството на храни Naturland участва и в областта на биологичните аквакултури, екологичното използване на горите, производството на текстил и козметика.

Полза за клиента

Naturland е една от най-големите асоциации за биологично земеделие в Германия и по света. Фермерите и преработвателите от Naturland работят въз основа на стандарти за биологично производство, които надхвърлят изискванията на германския "Bio-Siegel" (германска национална екомаркировка). Сертифицирането увеличава възможностите за достъп до пазара.

Basis

Стандарти за преработка от Naturland - Асоциация за биологично земеделие (Германия)

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo Naturland

Лице за контакт