Общи правила и условия


Настоящите Общи условия се прилагат между CERES GmbH и нейните клиенти. Те се прилагат за инспекция/сертифициране и други услуги, освен ако не са договорени други условия в писмена форма или са задължителни по закон.

Тук ще намерите текущите