CERES се стреми към следните цели за качество:

1. Прозрачност - Ние сме прозрачни по отношение на нашите критерии, политики и тълкуване на стандартите. Политиките ни са достъпни за обществеността и клиентите ни не трябва да се притесняват, че внезапно ще се сблъскат с нови, неочаквани изисквания. 

2. Ефективност - правим всичко възможно, за да приключим процеса на сертифициране възможно най-бързо. Отговарянето на въпроси от страна на клиентите е с висок приоритет.

3. Партньорство - Предоставяме ви инструменти за самооценка и ви каним сами да определите необходимите коригиращи мерки. Ние вярваме в самоотговорността на сертифицираните клиенти.

Как се опитваме да постигнем тези цели:

  • Ръководството на CERES, състоящо се от Улрих Финдел и д-р Бернхард Шулц, има повече от 25 години опит в областта на международното сертифициране.
  • Работим с добре обучен и независим местен персонал, който преминава редовни обучения.
  • Непрекъснато подобряваме нашето управление на качеството.
  • Стараем се да сведем бюрократичните процедури до необходимия минимум.
  • Всички клиенти се третират еднакво и безпристрастно.
  • Отворени сме за нови идеи и предложения за подобрения.
  • Имаме ясни процедури за избягване на конфликти на интереси и корупция.
Можете да намерите повече информация за това в нашата бизнес политика.

CERES е орган за проверка и сертифициране. Ние предлагаме услуги в областта на биологичните храни, биологичното и устойчивото производство на текстил, добрите селскостопански практики и стандартите за устойчивост в хранителния сектор, както и параметрите за устойчивост за всички видове производители, индустрии или доставчици на услуги ("ClaimCheck by CERES").

Ние гарантираме, че нашите клиенти спазват изискванията на съответните стандарти и по този начин спомагат за опазването на околната среда.


Научете повече за CERES като компания и работодател.

Понастоящем няма свободни работни места.

Очакваме с нетърпение да получим вашето заявление. Ако в момента няма обявена свободна позиция, можете да ни изпратите непоискана кандидатура.

По въпроси, свързани със свободните работни места, моля, свържете се с г-жа Кarin Haas.

Пощенски адрес: 
Г-жа Karin Haas
CERES GmbH
Nürnberger Str. 9
D-91217 Hersbruck

Приложения за електронна поща:
[email protected]