Онлайн инструменти

В платформата EASY-CERT ще намерите сертификати, одобрени етикети и сертифицирани продукти от повече от 30 000 производители.


Портал за клиенти на EASY-CERT

Портал за клиенти на EASY-CERT

Онлайн инструмент за нашите клиенти
- Запитване за статуса на сертифициране на операторите и техните продукти
- Уверете се, че закупените продукти отговарят на желания статут на
- Въведете и управлявайте данните на компанията си