Peter Jossi
Управление
peter@jossi.biopeter@jossi.bio

Sándor Dér
Член
der.sandor@gmail.com

Ludwig Gruber
Член
ludwig@gruber.marketing

Dr. Bernhard Schulz (CERES-CERT GmbH)
bernhard.schulz@ceres-cert.de
+49 (0) 9151 - 966 92 92 

Hans Matzenberger (CERES-CERT GmbH)
hans.matzenberger@ceres-cert.de
+43 (0) 2262 - 672212 13

Franziska Staubli (CERES-CERT AG)
franziska.staubli@ceres-cert.de
+41 (0) 62 865 63 52

Eva-Maria Friedrich
Ръководител на отдел
eva.friedrich@ceres-cert.de
+43 (0) 680 215 0 280

Idaniurka Tamayo
Ръководител на отдел
tamayo@ceres-cert.de
+49 (0) 9151 - 966 92 37 

Kolja Braun
Ръководител на отдел
braun@ceres-cert.de
+49 (0) 9151 - 966 92 43

Отдел COI/TC на CERES Германия
(Началник на отдел COI: Stefanie Haas)
admin@ceres-cert.de
+49 (0) 9151 - 966 92 0  

Angela Zinni
Ръководител на отделangela.zinni@ceres-cert.de

Elena Raising
Заместник-ръководител на отдел
elena.raising@ceres-cert.de


Обикновено можете да се свържете с нас от понеделник до четвъртък между 8:30 и 12:30 ч. на телефон +49 (0) 9151 96692 80. В противен случай, моля, изпратете ни имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро. възможно най-скоро. Изпращайте въпроси относно заявленията за TC по електронна поща на следния адрес: textile-admin@ceres-cert.de. Общите първоначални запитвания изпращайте на textile-info@ceres-cert.de.

Marko Tarandek
Управление на програмата UEBT, Rainforest Alliance, 4C
marko.tarandek@ceres-cert.de
+385 (0) 993 062 488

Ana Koljnrekaj
Ръководител на схема за Global G.A.P.
[email protected]  
 +385 (0) 993 317 814  

Martin Majanja
Управление на програмата C.A.F.E. Practices
martin.majanja@ceres-cert.de
+256 (0) 776 509 731

Dr. Franziska Staubli
Ръководител на отдел Климат И Околна Среда
franziska.staubli@ceres-cert.de
+41 (0) 62 865 63 52

Dr. Bernhard Schulz
Управление на програмата Global Artisan и Rock C-Sink
bernhard.schulz@ceres-cert.de
+49 (0) 9151 - 966 92 92

Heike Renner
Управление на програмата European Biochar (EBC) и World Biochar (WBC)
heike.renner@ceres-cert.de
+41(0) 62 865 63 51   

Marko Tarandek
marko.tarandek@ceres-cert.de
+385 993 062 488

Karin Haas
haas@ceres-cert.de
+49 (0) 9151 - 966 92 26