ClaimCheck by CERES

ClaimCheck by CERES

Голямото разнообразие от ценни приноси в областта на устойчивостта и социалната ангажираност не е обхванато от нито един стандарт. За много компании класическото сертифициране по стандартите за биологично производство или устойчивост е изключено, но въпреки това много организации са активни в областта на устойчивостта и социалната ангажираност. ClaimCheck е разработен, за да може ангажиментът на дружествата, ориентиран към общественото благосъстояние, да бъде проверен от независим сертифициращ орган. Чрез определяне на рекламните изявления, които трябва да бъдат оценени външно, ClaimCheck може да извърши сертифициране, което е индивидуално адаптирано към организацията.

Основни изисквания

- Твърденията предлагат добавена стойност за обществото в областта на екологичната устойчивост или социалния/културния ангажимент.
- Твърденията са точни и лесни за разбиране
- Твърденията са конкретни и проверими
- Организацията поема отговорност за точността на своите твърдения

Представяне на ClaimCheck

Връзка

Logo ClaimCheck by CERES

Лице за контакт