GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P.

Стандартът GLOBALG.A.P. е разработен основно с цел да се запази доверието на потребителите в производството на храни. GLOBALG.A.P. е единен интегриран стандарт с модулни приложения за редица продуктови групи - от растителни и животински продукти до семена и посадъчен материал, както и комбинирани фуражи.

Полза за клиента

Със сертификата GLOBALG.A.P. вашите продукти отговарят на стандарт, признат в цял свят, на изискванията за много видове износ и на тези, изисквани от други търговски партньори.

Основа

GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance Standard

Уебсайт

Връзка

Logo GLOBALG.A.P.

Лице за контакт