JAS

JAS

От 2000 г. насам Япония има свой собствен стандарт за биологично земеделие и преработени продукти. Както и при другите стандарти за биологично производство, всички биологични продукти, изнасяни за Япония, трябва да бъдат сертифицирани в съответствие с тях и да бъдат етикетирани с официалния "печат на JAS".

Ползи за клиентите

Поради нарастващото търсене и ограниченото вътрешно производство японският пазар несъмнено е един от най-интересните пазари за износителите на биологични продукти. Вие също можете да се възползвате от сертифицирането по стандарта JAS.

Основа

Стандарт JAS на японското Министерство на земеделието, горите и рибарството

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo JAS

Лице за контакт