OCS 100 / Blended

OCS 100 / Blended

Стандартът OCS е създаден през 2007 г. от Textile/Organic Exchange и в своите изисквания се позовава на по-висшия стандарт за претенции за съдържание (CCS). За да бъдат етикетирани съответните изделия с OCS, цялата верига на доставка трябва да бъде сертифицирана по OCS. За разлика от GOTS, OCS допуска минимум 5% органичен влакнест материал в продукта. Освен това все още е разрешено смесването с конвенционален памук или полиестер. OCS не взема предвид нито социални и екологични критерии, нито аксесоари или химикали. Той по-скоро се фокусира върху проследяването и проверката на материала от органични влакна в рамките на цялата верига на доставки.

Полза за клиента

Сертифицирането на OCS ви предоставя маркетингови възможности за текстил, съдържащ органични компоненти.

Основа

OCS Standard

Уебсайт

Връзка

Logo OCS 100 / Blended

Лице за контакт