UEBT

UEBT

UEBT обединява усилията на редица заинтересовани страни (компании, неправителствени организации, правителства) за насърчаване на снабдяването с продукти с грижа за хората и биоразнообразието.

Полза за клиента

Сертифицирането по стандарта на UEBT потвърждава, че продуктите се произвеждат и търгуват при спазване на критериите на UEBT за поддържане/повишаване на биоразнообразието, както и на други икономически, социални и екологични изисквания.

Основа

Union for Ethical BioTrade

Уебсайт

Връзка

Logo UEBT

Лице за контакт