CO2-Land Стандарт

CO2-Land Стандарт

CO2-стандартът принадлежи на Германската асоциация CO2-Land. Стандартът се фокусира върху методите за формиране на хумус и изчисляване на отрицателните емисии. Граница на системата е почвата. Взети са предвид основните критерии за климатични сертификати, постоянство, допълнителност, преместване и измеримост. Стопанствата, които прилагат този стандарт, определят мерки за натрупване на хумус. В крайна сметка ефектът или резултатът се възнаграждава.

Стандартът се основава на ISO 14064:2 и гарантира, че отчетените данни съответстват на действителната ситуация във фермата.

Ползи за клиента

CO2 стандартът има за цел да даде практически принос за глобалната защита на климата и адаптиране към климатичните промени. Като страничен ефект, стандартът допълнително има резултат в почвеното плодородие, опазването на подпочвените води и биоразнообразието.

CO2 стандарт и допълнителна информация за асоциацията

Връзка

Logo CO2-Land Стандарт

Лице за контакт