KRAV

KRAV

KRAV е най-известният и надежден етикет за биологични храни в Швеция. За биологичните продукти, сертифицирани в съответствие със законодателството на ЕС, има допълнителни изисквания за хуманно отношение към животните, социална отговорност и въздействие върху климата, които трябва да бъдат изпълнени, когато продуктите трябва да бъдат обозначени с етикет KRAV.

Полза за клиента

CERES предлага услугата за проверка на допълнителните изисквания на KRAV, което ви дава възможност да предлагате продуктите си на сертифицирани от KRAV компании, продаващи на шведския пазар.

Baza

KRAV стандарт

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo KRAV

Лице за контакт