RCS

RCS

Стандартът RCS е създаден през 2007 г. от Textile/Organic Exchange и в своите изисквания се позовава на по-висшия стандарт за твърдения за съдържание (CCS). За да бъдат етикетирани съответните изделия с RCS, цялата верига на доставки трябва да бъде сертифицирана по RCS. Изделията, етикетирани с логото RCS, трябва да съдържат минимум 5 % рециклиран влакнест материал в продукта. Той трябва да произхожда от материал преди или след потреблението. RCS не взема предвид нито социални и екологични критерии, нито аксесоари или химикали. Той по-скоро се фокусира върху проследяването и проверката на рециклирания влакнест материал в рамките на цялата верига за доставки.

Полза за клиента

Сертифицирането на RCS ви предоставя маркетингови възможности за текстил, съдържащ рециклирани компоненти.

Основа

RCS Standard

Уебсайт

Връзка

Лице за контакт