RCS

RCS

Стандартът RCS е създаден през 2007 г. от Textile/Organic Exchange и в своите изисквания се позовава на по-висшия стандарт за твърдения за съдържание (CCS). За да бъдат етикетирани съответните изделия с RCS, цялата верига на доставки трябва да бъде сертифицирана по RCS. Изделията, етикетирани с логото RCS, трябва да съдържат минимум 5 % рециклиран влакнест материал в продукта. Той трябва да произхожда от материал преди или след потреблението. RCS не взема предвид нито социални и екологични критерии, нито аксесоари или химикали. Той по-скоро се фокусира върху проследяването и проверката на рециклирания влакнест материал в рамките на цялата верига за доставки.

Полза за клиента

Сертифицирането на RCS ви предоставя маркетингови възможности за текстил, съдържащ рециклирани компоненти.

Основа

RCS Standard

Уебсайт

Връзка

Logo RCS

Лице за контакт