Recycled Claim Standard (RCS)

Recycled Claim Standard (RCS)

Стандартът за претенции за рециклирани материали (RCS) на Текстилната борса е международно признат стандарт, който определя изискванията за сертифициране на рециклирани материали и проследяване на веригата за доставки от трета страна. Той установява нови стандарти за устойчиво използване на рециклирани материали в продуктите и гарантира, че продуктите, носещи логото RCS, са произведени от рециклирани материали.
Като се придържа към строги насоки за използването на рециклирани материали и прозрачност по веригата на доставки, RCS поставя нов критерий за текстилната индустрия. Важно е да се отбележи, че RCS може да се прилага не само за текстилни продукти, но и за нетекстилни продукти като опаковки и аксесоари.

Защо да изберете RCS?

Устойчиви материали: RCS насърчава използването на рециклирани материали, което спомага за намаляване на нуждата от първични суровини и намалява въздействието на отпадъците върху околната среда.

Прозрачност: Благодарение на RCS марките и потребителите могат да бъдат сигурни, че произходът на рециклираните материали може да бъде проследен до точката на произход.

Посетете уебсайта на организацията с нестопанска цел Textile Exchange за повече информация относно претенцията за рециклирани материали.

Връзка

Logo Recycled Claim Standard (RCS)

Лице за контакт