NOP

NOP

САЩ имат стандарт за биологично земеделие, който надхвърля изискванията на швейцарската наредба за биологично земеделие и етикетите. За да се изнасят продукти за САЩ, в повечето случаи ще се изисква допълнително сертифициране в съответствие със спецификациите на NOP.

Полза за клиента

Сертифицирането предоставя маркетингови възможности в САЩ.

Основа

USDA National Organic Program (USA)

Уебсайт USDA

Връзка

Уебсайт NOP

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo NOP

Лице за контакт