Bird Friendly

Bird Friendly

Критериите в сянка за Bird Friendly® кафе са разработени от Smithsonian Migratory Bird Center в дух на взаимен интерес и сътрудничество с други участници в производството на кафе (производители, търговци, търговци на дребно, изследователи и др.), които споделят загрижеността си за този много важен аспект на устойчивото производство на кафе.

Полза за клиента

In addition to ensuring that measures to ensure migratory bird protection in coffee cultivationare met, improved marketing opportunities may develop.

Основа

Bird Friendly Coffee

Уебсайт

Връзка

Logo Bird Friendly

Лице за контакт