Responsible Down Standard (RDS)

Responsible Down Standard (RDS)

Стандартът Responsible Down Standard (RDS) на Textile Exchange определя нови стандарти за етично и екологосъобразно използване на пух в производството на облекло.
Този международно признат стандарт гарантира, че пухът и перата в продуктите, произведени от гъски и патици, произхождат от етично отговорни източници. Като се придържа към строги критерии за хуманно отношение към животните, управление на земите и прозрачност, RDS задава нов критерий за индустрията за облекло.

Защо да изберете RDS?

Хуманно отношение към животните: RDS гарантира, че гъските и патиците, от които се добива пухът, се отглеждат при добри условия. Това означава по-малко стрес за животните и по-добро качество на живот.

Опазване на околната среда: RDS насърчава устойчиви практики в управлението на земята и опазването на околната среда. Сертифицирането гарантира, че въздействието върху околната среда е сведено до минимум, а естествените местообитания на животните са защитени.

Прозрачност: Благодарение на RDS марките и потребителите могат да бъдат сигурни, че произходът на пуха в продуктите може да бъде проследен до мястото на произход. Сертификатът предоставя ясна и надеждна гаранция, че продуктите са произведени в съответствие с най-високите стандарти.

Забележка:

CERES извършва одити по RDS в цял свят. Важно е да се отбележи, че в момента няма сертифицирани ферми. Вместо това нашето предложение е насочено към следващите етапи от веригата на доставки.

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на организацията с нестопанска цел Textile Exchange.

Връзка

Logo Responsible Down Standard (RDS)

Лице за контакт