Inputs for Organic Farming

Inputs for Organic Farming

Потвърждаването на входящите ресурси съгласно различни международни стандарти за биологично производство не е биологично "сертифициране" в тесния смисъл на думата, тъй като нито Регламент (ЕО) № 834/2007, нито НОП, нито СПС разглеждат входящите ресурси на стопанството в обхвата на подлежащите на сертифициране продукти. Тези потвърждения се основават на частна програма на CERES.

Полза за клиента

- Земеделските стопани могат лесно да разберат дали даден вход е разрешен или не.
- Производителите на суровини трябва да разкриват поверителна информация само на един сертифициращ орган.
- Другите сертифициращи органи не е необходимо да проучват съответствието на вложенията, които вече са били одобрени от надежден сертифициращ орган.

Основа

Inputs for Organic Farming

Потребители на ресурси

Връзка

Logo Inputs for Organic Farming

Лице за контакт