COR Canada Organic

COR Canada Organic

От 2009 г. Канада и САЩ са подписали споразумение за еквивалентност на биологичните храни. Продукти, сертифицирани по Националната програма за биологично производство на САЩ, могат да се продават като биологични и в Канада.
CERES може да извърши необходимата оценка и да издаде съответното потвърждение.

Полза за клиента

Достъп до пазара на биологични продукти в Канада.

Уебсайт

Връзка

Logo COR Canada Organic

Лице за контакт