Responsible Mohair Standard (RMS)

Responsible Mohair Standard (RMS)

Стандартът за отговорно използване на мохер (RMS) на Textile Exchange определя нови стандарти за устойчивост в текстилната индустрия. Този международно признат стандарт гарантира, че вълната идва от животни, които се отглеждат в добри условия, и че околната среда се опазва.
Като се придържа към строги критерии за хуманно отношение към животните, управление на земите и прозрачност, RMS предлага ясна и надеждна гаранция, че продуктите, носещи този стандарт, са произведени в съответствие с най-високите стандарти.

Защо да изберете RMS?

Хуманно отношение към животните: RMS гарантира, че животните, от които произхожда вълната, се отглеждат в среда, която отговаря на естествените им нужди. Това означава по-малко стрес за животните и по-добро качество на живот.

Опазване на околната среда: RMS насърчава устойчиви практики в областта на управлението на земята, потреблението на вода и енергия и използването на химикали. По този начин се гарантира, че въздействието на производството на вълна върху околната среда е сведено до минимум.

Прозрачност: RMS гарантира, че произходът на вълната може да бъде проследен до мястото на произход. Сертифицирането предоставя на марките и потребителите ясна и надеждна гаранция, че продуктите са произведени в съответствие с най-високите стандарти.

Забележка:

CERES извършва одити на RMS по целия свят. Важно е да се отбележи, че в момента не се сертифицират ферми. Вместо това нашето предложение е насочено към по-нататъшните етапи във веригата на доставки.

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на организацията с нестопанска цел Textile Exchange.

Връзка

Logo Responsible Mohair Standard (RMS)

Лице за контакт