Bio Suisse

Bio Suisse

Bio Suisse е най-голямата организация за биологично земеделие в Швейцария, а нейният етикет "Bud" е най-известният етикет за биологично земеделие в страната. Сертифицираните от Bio Suisse земеделски производители и преработватели работят въз основа на биологични стандарти, които надхвърлят изискванията на регламента на ЕС за биологично производство. Сертифицирането от Bio Suisse е предпоставка за продажба чрез веригата за търговия на дребно Coop Naturaplan.

Полза за клиента

Стопанството, на което е присъден етикетът "Bud", се ползва с доверието на потребителите в този със сигурност най-известен етикет за биологични продукти в Швейцария.

Bio Suisse подкрепя продажбите на вашите продукти чрез активен маркетинг. Етикетът Bio Suisse днес е много добре познат и има голямо търсене на тези продукти.

Основа

Насоките на Bio Suisse за производството, преработката и търговията с Bud продукти, инструкциите на Bio Suisse по отношение на директивите за лицензополучателите и преработвателите във фермите.

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Насоки и инструкции

Връзка

Logo Bio Suisse

Лице за контакт