Bio Suisse

Bio Suisse

Bio Suisse е организация-шапка на швейцарските ферми „Bud“ и собственик на регистрираната марка „Bud“. Самият стандарт е дефиниран в последната официална версия на стандарта Bio Suisse.
За ферми извън Швейцария, които се сертифицират съгласно Bio Suisse стандартите, важат специални изисквания. Тук те са накратко обобщени.
BIOSUISSE ORGANIC: Декларация за съответствие с Bio Suisse стандартите
Декларация за чужбина и при износ за Швейцария: BIOSUISSE ORGANIC
Предприятия извън Швейцария, които са сертифицирани съгласно стандартите на Bio Suisse, могат да използват обозначението „BIOSUISSE ORGANIC“, както следва:
Компаниите BIOSUISSE ORGANIC могат да използват логото „BIOSUISSE ORGANIC“, за да се появяват външно в корпоративните комуникации. Логото може да се използва само ако е наличен валиден сертификат Bio Suisse. Сертификатът винаги е обвързващ за текущия сертификационен статут.
Продуктите BIOSUISSE ORGANIC, които са предназначени за износ в Швейцария, трябва да бъдат етикетирани с „BIOSUISSE ORGANIC“ или да носят логото „BIOSUISSE ORGANIC“ върху контейнери, товарителници, фактури и т.н. Логото трябва да се използва върху контейнери за износ. Образците са налични на уебсайта на Bio Suisse.

Полза за клиента

Насоките за оператори в чужбина и вносни продукти можете да намерите на връзката под „Уебсайт“.
В случай че имате желание да се регистрирате за сертификация съгласно BIOSUISSE ORGANIC, която е координирана от CERES GmbH,
моля, изпратете ни имейл на [email protected]

Основа

Bio Suisse - Насоки за производство, преработка и търговия с продукти „Bud“, част V: Насоки за компании в чужбина и вносни продукти:
Основната задача на Bio Suisse, като организация-шапка за швейцарските „Bud“ ферми, е да насърчава местните „Bud“ производители и продукти. Вносът служи, за да допълни вътрешното предлагане. Освен това, Bio Suisse подкрепя устойчиви производствени условия в чужбина и помага за по-нататъшното развитие на биологичното земеделие в световен мащаб.
Bio Suisse ограничава Bud етикетирането на чужди продукти. Ограниченията за внос са регламентирани подробно в директивите на Bio Suisse относно ограниченията за внос.

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Насоки и инструкции

Връзка

Logo Bio Suisse

Лице за контакт