C.A.F.E. Practices

C.A.F.E. Practices

Насоките на Starbucks за социално и екологично отговорно производство и закупуване на кафе и какао се наричат съответно C.A.F.E. Practices и COCOA Practices. CERES е одобрена като организация за проверка от SCS.

Полза за клиента

Освен че се гарантира спазването на определени минимални стандарти в областта на социално и екологично отговорното производство на кафе и какао, могат да се развият по-добри възможности за предлагане на пазара във веригата за доставки на Starbucks.

Основа

C.A.F.E. Practices Standard

Уебсайт

Връзка

Logo C.A.F.E. Practices

Лице за контакт