IVN Best

IVN Best

Стандартът BEST е въведен от Международната асоциация на производителите на естествен текстил (IVN) и следва, подобно на GOTS, строги изисквания по отношение на изпълнението на екологичните критерии, както и влагането на химикали и други добавки. По отношение на социалните критерии BEST е дори по-прогресивен от GOTS. Освен това, за разлика от GOTS, могат да бъдат сертифицирани единствено изделия от 100% органични влакна.

Полза за клиента

Сертифицирането IVN Best ви предоставя възможности за маркетинг на биологичен текстил. Етикетът се ползва със силно доверие сред крайните потребители.

Основа

NATURTEXTIL IVN zertifiziert BEST

Уебсайт

Връзка

Logo IVN Best

Лице за контакт