Global Recycled Standard (GRS)

Global Recycled Standard (GRS)

Стандартът GRS първоначално е разработен от Control Union Certifications (CU) през 2008 г., а през 2011 г. собствеността върху него е предадена на Textile Exchange. В своите изисквания той се позовава на надграждащия стандарт за Content Claim Standard (CCS). Global Recycled Standard Глобалният стандарт за рециклирани материали е предназначен за използване с всеки продукт, който съдържа поне 20% рециклиран материал. За да бъдат етикетирани съответните изделия с GRS, цялата верига на доставки трябва да бъде сертифицирана от GRS. Изделията, етикетирани с логото GRS, трябва да съдържат минимум 50% рециклиран материал в продукта. Global Recycled Standard (GRS) е международен, доброволен, пълен продуктов стандарт, който определя изисквания за сертифициране от трета страна на рециклирано съдържание, верига на доставка, социални и екологични практики и химически ограничения. Целта на GRS е да се увеличи използването на рециклирани материали в продуктите и да се намалят/елиминират вредите, причинени от тяхното производство.

основа

Global Recycled Standard (GRS)

Уебсайт

Връзка

Logo Global Recycled Standard (GRS)

Лице за контакт