World-Climate Валидиране и сертифициране

World-Climate Валидиране и сертифициране

Климатичните характеристики, изчислени с инструмента World-Climate Farm Tool, се проверяват чрез валидиране на място. След това на фермата се присъжда етикетът World-Climate и тя се сертифицира. Тя може да етикетира продуктите си с етикета и като сертифицирана ферма да предлага и продава климатичните си показатели на онлайн пазар.

Системата за валидиране, разработена съвместно с Международната организация за въглеродни стандарти, следва стандарта ISO 14064 и гарантира, че докладваните данни отговарят на действителното положение във фермата.

Ползи за клиентите

Със сертификацията World Climate можете да покажете на клиентите си, на пазарните си партньори и на обществеността какви климатични услуги предоставяте като селскостопанско предприятие.

Основи

Доклади World-Climate Farm Standard и World-Climate Farm Tool

World-Climate Farm Стандарт и ръководство

Връзка

Logo World-Climate Валидиране и сертифициране

Лице за контакт