FairWild

FairWild

Стандартът FairWild се прилага за операции по събиране на диви растения, които желаят да демонстрират своя ангажимент към устойчивото събиране, социалната отговорност и принципите на справедливата търговия.
Ключови компоненти са също така зачитането на традициите и културите и подпомагането на препитанието на всички заинтересовани страни, по-специално на събирачите и работниците.

Полза за клиента

Сертифицирането по стандарта FairWild потвърждава, че продуктите се произвеждат и търгуват при спазване на критериите на FairWild за устойчиво събиране, социална отговорност и принципи на справедливата търговия.

Основа

FairWild Standard

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo FairWild

Лице за контакт