FairWild

FairWild

Standardul FairWild se aplică operațiunilor de colectare a plantelor sălbatice care doresc să își demonstreze angajamentul față de colectarea durabilă, responsabilitatea socială și principiile comerțului echitabil.
Respectarea tradițiilor și a culturilor și sprijinirea mijloacelor de subzistență ale tuturor părților interesate, în special ale colectorilor și lucrătorilor, sunt, de asemenea, componente esențiale.

Beneficiu pentru client

Certificarea în conformitate cu standardul FairWild confirmă faptul că produsele sunt fabricate și comercializate respectând criteriile FairWild privind colectarea durabilă, responsabilitatea socială și principiile comerțului echitabil.

Baza

FairWild Standard

Website

Link

Reguli și standarde

Link

Persoana de contact