Note juridice


Conținut
Autor nu își asumă responsabilitate pentru actualitatea, acuratețea, completitudinea sau calitatea materialului de pe acest site sau informațiile conținute în acesta. În nici un caz nu se poate îndrepta răspunderea împotriva autorului cu privire la daune materiale sau morale care rezultă din utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau care rezultă din utilizarea informațiilor eronate sau incomplete, cu excepția cazului în care există dovezi de culpă prin intenție sau neglijență gravă din partea autorului.

Toate materialele de pe acest site sunt supuse confirmării și fără obligații. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge orice parte sau toate paginile de pe acest site sau de a înceta publicarea paginilor web temporar sau definitiv, fără notificare prealabilă.

Referințe încrucișate și link-uri
În cazul link-urilor directe sau indirecte ("hyperlink-uri") către site-uri externe care nu intră în sfera de responsabilitate a autorului, autorul poate fi tras la răspundere numai dacă are cunoștință de conținutul acestor site-uri web și este posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru el să împiedice utilizarea acestor site-uri web în cazul în care acestea conțin materiale ilegale.

Autorul confirmă în mod explicit că nu a existat niciun conținut ilegal identificabil pe aceste site-uri web în momentul în care a fost creat linkul. Autorul nu are nicio influență asupra designului actual sau viitor, conținutului sau creatorului link-urilor /hyperlink-urilor. Prin urmare, autorul se distanțează în mod explicit de orice conținut al oricărui site web care a fost alterat de la elaborarea lui. Numai furnizorul site-ului web/hyperlink-ului la care se face referire încrucișată poate fi tras la răspundere pentru orice conținut ilegal, eronat sau incomplet și, în special, pentru daunele care apar ca urmare a utilizării sau neutilizării informațiilor furnizate, și nu furnizorul site-ului web care pur și simplu doar face referire la paginile web în cauză.

Legea drepturilor de autor și a mărcilor
În toate publicațiile, autorul depune toate eforturile pentru a respecta reglementările privind drepturile de autor care se aplică oricăror grafice/imagini, date acustice, material video și texte utilizate de el și să folosească numai grafice/imagini, date acustice, material video și texte produse de el sau grafice/imagini freeware/shareware, date acustice, material video și texte.

Orice referire din materialul de pe acest site la mărci care pot fi protejate de o terță parte se supune necondiționat dispozițiilor legilor relevante privind mărcile și drepturilor de autor ale proprietarului înregistrat. Chiar și în cazul în care o marcă este doar menționată, nu trebuie să se presupună că marca nu este protejată de drepturile unui terț. Fotografie credit ©istockphoto.com.

Drepturile de autor pentru materialele publicate produse de autor rămân exclusiv la autorul acestor pagini web. Este interzisă reproducerea sau utilizarea oricăror grafice/imagini, date acustice, materiale video sau texte în alte publicații electronice sau tipărite fără permisiunea expresă a autorului.

Eficacitatea în drept a excluderii răspunderii
Această excludere a răspunderii este considerată ca făcând parte din informațiile online legate de această pagină. În cazul în care o parte sau orice formulare din acest text nu se conformează, nu mai respectă sau respectă doar parțial dispozițiile legale relevante în vigoare, acest lucru nu afectează conținutul sau valabilitatea secțiunilor rămase din acest document.

Instrumente online
Autorul oferă clienților și partenerilor spațiu de lucru protejat suplimentar prin intermediul modulelor portalului pentru clienți și portalului pentru parteneri și al altor instrumente online. Utilizarea acestor spații de lucru poate fi condiționată de plata unei taxe. La accesarea acestui serviciu pentru prima dată, utilizatorii primesc informații cu privire la termenii și condițiile generale și reglementările pentru utilizarea acestui serviciu.

Termeni și condiții generale și reglementări privind utilizarea
Informațiile legale prezentate aici sunt suplimentare față de conținutul termenilor și condițiilor și reglementărilor generale privind utilizarea instrumentelor online furnizate de CERES GmbH.