GOTS

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) е водещият световен стандарт за текстил, съдържащ биологично произведени влакна. Стандартът удостоверява производство и обработка на текстил, които са екологосъобразни по цялата верига на доставки - от производителя до крайния потребител. Стандартът разглежда и социални критерии.


Полза за клиента

{Global Organic Textile} Сертифицирането на етикета ви предоставя възможности за маркетинг на биологичен текстил. Етикетът се ползва със силно доверие сред крайните потребители, тъй като гарантира проследяване на използваните влакна.

Основа

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo GOTS

Лице за контакт