Bioland

Bioland

Bioland е най-важната асоциация за биологично земеделие в Германия и Южен Тирол. Около 10 000 предприятия за производство, преработка и търговия работят в съответствие с насоките на Bioland. Заедно те формират общност от ценности в полза на хората и околната среда.

Полза за клиента

Всички членове и пазарни партньори на Bioland се проверяват поне веднъж годишно от одобрени от държавата независими контролни органи за съответствие с Регламента на ЕС за биологичното производство. В рамките на инспекцията се извършват допълнителни проверки, за да се установи дали се спазват по-обширните стандарти на Bioland. Ако проверката е успешна, стопанствата получават сертификат. Системата за инспекция на Bioland предлага сигурност и поддържа високия авторитет на марката Bioland.

Основа

Насоки на Bioland

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo Bioland

Лице за контакт