Biocyclic Vegan

Biocyclic Vegan

Биоциклично веганско земеделие означава чисто растително биологично земеделие. Тази форма на отглеждане изключва всякакво търговско животновъдство и клане на животни и не използва никакви суровини от животински произход. Специално внимание се отделя на насърчаването на биоразнообразието, здравословния живот в почвата, затварянето на органичните цикли и системното натрупване на хумус. От ноември 2017 г. Биоцикличният вегански стандарт е достъпен в целия свят като глобален стандарт за веганско биологично земеделие, акредитиран от IFOAM.

Полза за клиента

Сертифицирането в съответствие с насоките на биоциклично-веганския стандарт може да доведе до допълнителен пазарен достъп до разрастващия се пазар на вегански храни.

Основа

Biocyclic Vegan Standard

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo Biocyclic Vegan

Лице за контакт