WBC

WBC

Насоките на Световния сертификат за биовъглен (WBC) са разработени въз основа на насоките на European Biochar Certificate (EBC) / Европейския сертификат за биовъглен
и във връзка с това продължават да включват научно обосновани строги изисквания за качество. В насоките на WBC не присъстват тези изисквания, включени в насоките на EBC, които се основават на европейското законодателство. Чрез производството на биовъглен в съответствие с насоките на WBC, се гарантира добиването и употребата на екологично устойчива биомаса, както и въглеродно положително производство, което е в съответствие с националните ограничения на емисиите. Ежегодно проверяваме качеството на биовъглена въз основа на насоките на CSI (Carbon Standards International / Международни въглеродни стандарти). В зависимост от класа на сертификация, биовъгленът може да се използва в селското стопанство или в приложения на материали.

Ползи за клиента

Биовъгленът, произведен в съответствие с насоките на Световния сертификат за биовъглен / World Biochar Certificate (WBC), отговаря на всички изисквания за устойчиво и щадящо климата производство. Насоките на WBC се основават на най-новите научни открития. С нашата сертификация, ние можем да гарантираме безопасно и устойчиво производство на биовъглен.

За контакт:
Heike Renner
Ръководител на програмата Европейски биовъглен (EBC) и Световен биовъглен (WBC)
[email protected]
+41(0) 62 865 63 51

Основи

Насоки за екологично устойчиво производство на растителен въглерод за селското стопанство

Website

Връзка

Лице за контакт