Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance е програма за сертифициране на устойчиво производство на различни видове култури.

Полза за клиента

Освен че се гарантира спазването на определени минимални стандарти в областта на устойчивото управление, могат да се развият и по-добри възможности за предлагане на пазара на продукти, сертифицирани от Rainforest Alliance.

Работи в цял свят с партньори:
Ceres предлага стандарта на Rainforest Alliance по целия свят с одобрени от нас инспектори. Под връзката "Преглед на партньорите" ще намерите преглед на нашите партньори в световен мащаб.

Основа

Rainforest Alliance

Уебсайт

Връзка

Преглед на партньорите

Връзка

Logo Rainforest Alliance

Лице за контакт