Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance е програма за сертифициране на устойчиво производство на различни видове култури.

Полза за клиента

Освен че се гарантира спазването на определени минимални стандарти в областта на устойчивото управление, могат да се развият и по-добри възможности за предлагане на пазара на продукти, сертифицирани от Rainforest Alliance.

Основа

Rainforest Alliance

Уебсайт

Връзка

Лице за контакт