SPP

SPP

SPP е подкрепена от независима система за сертифициране, която гарантира на потребителите, че продуктите идват от автентични, демократични, самоуправляващи се организации на малки производители, че са произведени в съответствие с критериите за икономическа, социална, културна и екологична устойчивост и че се продават при справедливи условия.

Полза за клиента

Сертифицирането по стандарта SPP потвърждава, че произведените продукти се произвеждат и предлагат на пазара от организации на дребни стопани в съответствие с критериите за икономическа, социална, културна и екологична устойчивост.

Основа

Small Producers' Symbol (SPP)

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo SPP

Лице за контакт