4C System

4C System

Системата за сертифициране 4C работи за изграждане на устойчиви вериги за доставки на кафе и подобряване на поминъка на фермерите. 4C прилага високи стандарти за икономическите, социалните и екологичните условия за производство и преработка на кафе.

Полза за клиента

Освен че се гарантира спазването на определени минимални стандарти в областта на устойчивото управление, могат да се развият по-добри възможности за предлагане на пазара на продукти, сертифицирани по 4С.

Основа

4C Certification

Уебсайт

Връзка

Logo 4C System

Лице за контакт