ЕС Органични

ЕС Органични

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти" определя правилата за производство, преработка и етикетиране на биологични храни.

Полза за клиента

Сертифицирането предоставя възможности за маркетинг в Европейския съюз.

Основа

Регламент на ЕС за биологичното производство

Европейската комисия за биологичното земеделие

Връзка

Нов екорегламент (ЕС) 2018/848 (включително всички делегирани актове и актове за изпълнение)

Връзка

Регламент (ЕО) 2021/1698

Връзка

Регламент (ЕО) 889/2008

Връзка

Регламент (ЕС) 2021/2325

Връзка

Регламент (ЕО) 834/2007

Връзка

Ако разпоредбите не са налични на вашия национален език, моля, свържете се с [email protected]

Връзка

Logo ЕС Органични

Лице за контакт