Ecologic UE

Ecologic UE

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice" definește normele de producție, prelucrare și etichetare a alimentelor ecologice.

Beneficiile clienților

Certificarea oferă oportunități de comercializare în Uniunea Europeană.

Bazele

Regulamentul UE privind agricultura ecologică

Comisia Europeană privind agricultura ecologică

Link

Noul regulament ecologic (UE) 2018/848 (inclusiv toate actele delegate și de punere în aplicare)

Link

Regulamentul (CE) 834/2007

Link

Regulamentul (CE) 889/2008

Link

Regulamentul (UE) 2021/2325

Link

Logo Ecologic UE

Persoana de contact