FairTSA

FairTSA

Fair Trade Sustainability Alliance (FairTSA) е организация с нестопанска цел, специализирана в разработването на стандарти за справедлива търговия и социална отговорност, етично управление на веригата за доставки и отговорно, устойчиво развитие на общността.

Полза за клиента

Сертифицирането по стандарта FairTSA потвърждава, че произведените продукти се произвеждат и търгуват от организации на дребни собственици в съответствие с критериите за икономическа, социална, културна и екологична устойчивост.

Основа

FairTSA Standard

Уебсайт

Връзка

Правила и стандарти

Връзка

Logo FairTSA

Лице за контакт