Inputs for Organic Farming

Inputs for Organic Farming

Потвърждаването на входящите ресурси съгласно различни международни стандарти за биологично производство не е биологично "сертифициране" в тесния смисъл на думата, тъй като нито Регламент (ЕО) № 834/2007, нито НОП, нито СПС разглеждат входящите ресурси на стопанството в обхвата на подлежащите на сертифициране продукти. Тези потвърждения се основават на частна програма на CERES.

Полза за клиента

- Земеделските стопани могат лесно да разберат дали даден вход е разрешен или не.
- Производителите на суровини трябва да разкриват поверителна информация само на един сертифициращ орган.
- Другите сертифициращи органи не е необходимо да проучват съответствието на вложенията, които вече са били одобрени от надежден сертифициращ орган.

Основа

Inputs for Organic Farming

Лице за контакт