OCS 100 / Blended

OCS 100 / Blended

Стандартът OCS е създаден през 2007 г. от Textile/Organic Exchange и в своите изисквания се позовава на по-висшия стандарт за претенции за съдържание (CCS). За да бъдат етикетирани съответните изделия с OCS, цялата верига на доставка трябва да бъде сертифицирана по OCS. За разлика от GOTS, OCS допуска минимум 5% органичен влакнест материал в продукта. Освен това все още е разрешено смесването с конвенционален памук или полиестер. OCS не взема предвид нито социални и екологични критерии, нито аксесоари или химикали. Той по-скоро се фокусира върху проследяването и проверката на материала от органични влакна в рамките на цялата верига на доставки.

Полза за клиента

Сертифицирането на OCS ви предоставя маркетингови възможности за текстил, съдържащ органични компоненти.

Основа

OCS Standard

Уебсайт

Връзка

Кратка инфо

Връзка

Лице за контакт