Inputs for Organic Farming

Inputs for Organic Farming

Confirmările privind inputurile în conformitate cu diferite standarde ecologice internaționale nu reprezintă o "certificare" ecologică în sens strict, deoarece nici Regulamentul (CE) nr. 834/2007, nici NOP, nici JAS nu consideră inputurile agricole printre produsele care pot fi certificate. Astfel de confirmări se bazează pe un program privat al CERES.

Beneficiu pentru client

- Fermierii pot afla cu ușurință dacă un input este permis sau nu.
- Producătorii de inputuri trebuie să divulge informații confidențiale doar unui singur certificator.
- Alți certificatori nu trebuie să investigheze conformitatea pentru inputurile care au fost deja aprobate de un certificator de încredere.

Baza

Inputs for Organic Farming

Persoana de contact