Responsible Wool Standard (RWS)

Responsible Wool Standard (RWS)

Standardul pentru lână responsabilă (RWS) al Textile Exchange stabilește noi standarde de sustenabilitate în industria textilă. Acest standard recunoscut la nivel internațional garantează că lâna provine de la animale care sunt ținute în condiții bune și că mediul înconjurător este respectat.
Prin aderarea la criterii stricte privind bunăstarea animalelor, gestionarea terenurilor și transparența, RWS oferă o garanție clară și fiabilă că produsele care poartă acest standard au fost produse la cele mai înalte standarde.

De ce ar trebui să alegeți RWS?

Bunăstarea animalelor: RWS garantează că animalele de la care provine lâna sunt ținute într-un mediu care să le satisfacă nevoile naturale. Acest lucru înseamnă mai puțin stres pentru animale și o calitate mai bună a vieții.

Protejarea mediului: RWS promovează practici durabile în ceea ce privește gestionarea terenurilor, consumul de apă și de energie și utilizarea de substanțe chimice. Astfel, se asigură că impactul producției de lână asupra mediului este minimizat.

Transparență: RWS garantează că originea lânii poate fi urmărită până la locul de proveniență. Certificarea oferă mărcilor și consumatorilor o garanție clară și fiabilă că produsele au fost fabricate la cele mai înalte standarde.

Notă:

CERES efectuează audituri RWS în întreaga lume. Este important de reținut că, în prezent, nu certificăm ferme. Mai degrabă, oferta noastră vizează etapele ulterioare ale lanțului de aprovizionare.

Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul web al organizației non-profit Textile Exchange.

Link

Logo Responsible Wool Standard (RWS)

Persoana de contact